Luggage Service

Oppbevaring av bagasje

Me tilbyr å lagre bagasje og utstyr for gjestar i korte perioder. Dersom du treng å lagre noko kan du ta kontakt med resepsjonen. 

Me har òg tørkerom til våre gjestar.

Newsletter


You are now subscribed