Trolltunga - den norske ROCKestjernen.

Trolltunga

Trolltunga Hotel ligg berre 20 minuttar frå startpunktet til den fantastiske Trolltunga-turen. I periodene mars - juni, og september - november tilbyr Trolltunga Hotel gratis transport til Trolltunga Active sine guida turar. Frå juni - september kan du reise med den offentlege shuttle transporten til Odda taxi.

Førebu deg godt for turen! Trolltunga-turen krev god fysikk med sine store høgdeskilnader og må sjåast på som ein heildagstur. Norske fjell garanterer vêr - mykje ulikt vêr og det skiftar fort, så du skal være vel budd til alle tider.

Me tilrådar sterkt å gå guida turer med Trolltunga ekspertane, Trolltunga Active, heile året. Alle Trolltunga Active guidane har si utdanning frå norske høgskuler og er spesialister innen fjellsikkerheit. Dei passar på at du er riktig skodd for turen, samt følger med på formen din og vêrforhold undervegs, motiverar når det trengs og fortel lokal historie i løpet av turen.

I tillegg til Trolltungaturane tilbyr Trolltunga Active fantastiske opplevingar som Trolltunga Zip'en, Via Ferrata klatring, RIB-båt turar i den fantastiske Sørfjorden i Hardanger og mykje meir.

www.trolltunga-active.com

Video: Amazing Places on The Planet